top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności witryny internetowej https://frmnt.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
usług oferowanych w witrynie  internetowej https://frmnt.pl (zwanej dalej Witryną).
2.  Administratorem danych osobowych zawartych w Witrynie jest Maryna
Venglovska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP pod
numerem: 5213934373


3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4.  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy.


5.  Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:

  •      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

  •       poprzez gromadzenie plików cookies.

 

6.  Witryna zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego.


8.  Dane osobowe pozostawione w Witrynie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


9.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je
tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania
swoich danych w dowolnym momencie.


10.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Witryny. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


11.  W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez Operatora Witryny. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


12.  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.

bottom of page